Rukovođenje Agencijom i unutarnje ustrojstvo


Rukovođenje Agencijom i unutarnje ustrojstvo


Ravnatelj: Zdravko Vukić, mag.oec.

Zamjenik ravnatelja: Igor Vulje, dipl.krim.

Agencijom su rukovodili:

Franjo Lacko, dipl.iur, u razdoblju od 2004. do 2012. godine (ravnatelj)
Vilena Gašparović, dipl.iur., u razdoblju od 2004. do 2012. godine (zamjenica ravnatelja)
Dubravko Bilić, mag.philol.croat., u razdoblju od 2012. do 2013. godine (ravnatelj)
Dubravka Dolenc, dipl. iur., u razdoblju od 2012. do 2016. godine (zamjenica ravnatelja)
Anto Rajkovača, u razdoblju od 2014. do 2020. godine (ravnatelj)

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Agencije za zaštitu osobnih podataka, uređeno je unutarnje ustrojstvo, a čine ga:

1. SLUŽBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Načelnica službe: Branka Bet-Radelić

tel: 01 4609 025

2. SLUŽBA ZA NADZOR I SREDIŠNJI REGISTAR

tel: 01 4609 075

3. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, EU I PRAVNE POSLOVE

Načelnica službe: Sanja Silaj Zeman

tel: 01 4609 070

 
 
  Natrag