Smjernice


Smjernice


Opća uredba o zaštiti podataka

Smjernice o privoli u skladu s Uredbom 2016/679
Guidelines on consent under the Regulation 2016/679

Smjernice o primjeni i određivanju upravnih novčanih kazni za potrebe Uredbe 2016/679
Guidelines on the application and setting of administrative fines for the purposes of the Regulation 2016/679

Smjernice o transparentnosti
Guidelines on Transparency under Regulation 2016/679

Smjernice o automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka i izradi profila za potrebe Uredbe 2016/679
Guidelines on automated individual decision-making and profiling for the purposes of Regulation 2016/679

Smjernice o obavješćivanju o povredi osobnih podataka na temelju Uredbe 2016/679
Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679

Veća zaštita i nove prilike – Komisija daje smjernice za izravnu primjenu Opće uredbe o zaštiti podataka od 25. svibnja 2018

Smjernice o pravu na prenosivost podataka
Guidelines on the right to data portability

WP242 PRILOG – prenosivost podataka - Često postavljana pitanja

Smjernice o službenicima za zaštitu podataka
Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’)

WP243 PRILOG – imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka- Često postavljana pitanja

Smjernice za identifikaciju voditelja obrade ili vodećeg nadzornog tijela izvršitelja obrade
Guidelines for identifying a controller or processor’s lead supervisory authority

WP244 PRILOG II. – Često postavljana pitanja.

Smjernice o  procjeni učinka na zaštitu podataka (Data Protection Impact Assessment)
Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679

 
 
  Natrag