Što je krađa identiteta?


Što je krađa identiteta?


Što je krađa identiteta?

Krađa identiteta je radnja kojom netko koristi (prikuplja i obrađuje) tuđe osobne podatke protivno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Osim što predstavlja povredu zaštite osobnih podataka, krađa identiteta je i kazneno djelo za koje je predviđena i kazna zatvora. Kada je riječ o krađi osobnih podataka mogući su različiti oblici kojima do takvih situacija dolazi.

Sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora s teleoperaterima

Agencija je poduzela čitav niz radnji u svrhu rješavanja problema po pitanju lažnih pretplatničkih ugovora ,  pa je tako u skladu sa zakonom propisanim ovlastima provela nadzorne aktivnosti kod teleoperatera. U najvećem broju slučajeva usvajani su zahtjevi za zaštitu prava građana. Budući da su ugovori s teleoperaterima sklapani na daljinu i da nisu poduzete odgovarajuće mjere provjere identiteta korisnika njihovih usluga, operaterima je naloženo da osiguraju provedbu internih akata – Općih uvjeta i sigurnosnih politika te da poduzmu i odgovarajuće radnje i mjere nužne za provjeru identiteta krajnjeg korisnika usluga o kojima su dužni obavijestiti i Agenciju a sve u svrhu sprečavanja „krađe identiteta“.
S obzirom da su opisanim radnjama ostvarena i obilježja kaznenog djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka iz čl. 146 Kaznenog zakona, Agencija je o navedenom obavijestila i policiju sa zahtjevom za postupanje u svrhu otkrivanja počinitelja navedenih kaznenih djela.
U svim slučajevima u kojima je utvrđena povreda Zakona o zaštiti osobnih podataka (gdje je utvrđeno da osobe koje se terete za dugovanja nisu zaključile sporne ugovore) pokrenuto je storniranje spornih dugovanja. 
Detaljnije http://azop.hr/krada-identiteta

 
 
  Natrag