Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka?


Tko je službenik za zaštitu osobnih podataka?


U sustavu zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj brigu o zaštiti osobnih podataka dužan je voditi službenik za zaštitu osobnih podataka kojeg imenuje voditelj ili izvršitelj obrade. 

Službenik za zaštitu podataka imenuje se na temelju stručnih kvalifikacija, a osobito stručnog znanja o pravu i praksama u području zaštite podataka te sposobnosti izvršavanja zadaća iz članka 39.

Službenik za zaštitu podataka može biti član osoblja voditelja obrade ili izvršitelja obrade ili obavljati zadaće na temelju ugovora o djelu. Službenik za zaštitu podataka može ispunjavati i druge zadaće i dužnosti. Voditelj obrade ili izvršitelj obrade osigurava da takve zadaće i dužnosti ne dovedu do sukoba interesa.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ne može biti osoba protiv koje se vodi postupak zbog povrede službene dužnosti, kao niti osoba kojoj je izrečena mjera povrede normi etičkog kodeksa i drugih pravila ponašanja donesenih od strane poslodavca.

 
 
  Natrag