Krađa identiteta

Krađa identiteta

Sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora s teleoperaterima

5. 02. 2017

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za zaštitu prava u kojemu podnositeljica navodi kako je netko u koristeći njezine osobne podatke sklopio pretplatničke ugovore sa društvom V.  U zahtjevu se navodi kako je podnositeljica zaprimila obavijest da je društvo J.U. d.o.o., čiji je jedini osnivač podnositeljica zahtjeva, postalo korisnik usluga društva V.

Opširnije

Zlouporaba osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkog odnosa

3. 02. 2017

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj izražava svoju sumnju u zlouporabu njegovih osobnih podataka u svrhu sklapanja pretplatničkog odnosa sa društvom H.

Opširnije

Lažni ugovor o kreditu

6. 10. 2015 Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava vezano uz obradu osobnih podataka u svrhu sklapanja Ugovora o kreditu. U ovoj upravnoj stvari doneseno je privremeno rješenje do utvrđenja stvarnog potpisnika Ugovora o kreditu.

Opširnije

Lažni pretplatnički ugovor

23. 01. 2015

Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj navodi kako je dobio opomenu pred tužbu zbog nepodmirenog dugovanja od strane društva H. Podnositelj zahtjeva nikada nije bio korisnik usluga navedenog društva niti je sklopio s tim društvom pretplatnički ugovor.

S time u vezi Agencija je utvrdila da društvo H. prilikom obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva nije postupalo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, budući da su u nadzoru utvrđeni propusti vezani uz nedvojbenu identifikaciju osobe koja je zatražila sklapanje ugovora.
Agencija je naložila društvu H. obustavu svake naplate potraživanja na ime podnositelja zahtjeva do utvrđivanja stvarnog potpisnika pretplatničkog ugovora.

Opširnije

Lažni ugovori

17. 12. 2014

Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositeljica navodi kako je zaprimila dvije opomene od strane centra za naplatu potraživanja vezano uz neplaćena dugovanja prema društvu V.
Postupajući prema predmetnom zahtjevu, Agencija je utvrdila da je obradom osobnih podataka podnositeljice zahtjeva u svrhu sklapanja pretplatničkog ugovora došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka te da ista nikad nije bila korisnik usluga navedenog društva.

 

Opširnije