Lažni ugovori


Lažni ugovori


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositeljica navodi kako je zaprimila dvije opomene od strane centra za naplatu potraživanja vezano uz neplaćena dugovanja prema društvu V.
Postupajući prema predmetnom zahtjevu, Agencija je utvrdila da je obradom osobnih podataka podnositeljice zahtjeva u svrhu sklapanja pretplatničkog ugovora došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka te da ista nikad nije bila korisnik usluga navedenog društva.

U postupku je utvrđen niz nepravilnosti u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka od strane društva V., kao i od strane društva S., koje temeljem ugovora o nalogu, u svojstvu izvršitelja obrade, u ime društva V. obavlja distribuciju njihovih proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu.

Agencija je naložila društvu V. da vodi točne i potpune osobne podatke u Zbirci osobnih podataka o korisnicima usluga tj. da izvršava provjeru podataka i ažurira osobne podatake korisnika usluga u navedenoj zbirci kao i da poduzima odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene i svake druge zlouporabe.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag