Lažni pretplatnički ugovor


Lažni pretplatnički ugovor


 

Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj navodi kako je dobio opomenu pred tužbu zbog nepodmirenog dugovanja od strane društva H. Podnositelj zahtjeva nikada nije bio korisnik usluga navedenog društva niti je sklopio s tim društvom pretplatnički ugovor.

S time u vezi Agencija je utvrdila da društvo H. prilikom obrade osobnih podataka podnositelja zahtjeva nije postupalo sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, budući da su u nadzoru utvrđeni propusti vezani uz nedvojbenu identifikaciju osobe koja je zatražila sklapanje ugovora.
Agencija je naložila društvu H. obustavu svake naplate potraživanja na ime podnositelja zahtjeva do utvrđivanja stvarnog potpisnika pretplatničkog ugovora.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag