Sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora s teleoperaterima


Sklapanje lažnih pretplatničkih ugovora s teleoperaterima


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za zaštitu prava u kojemu podnositeljica navodi kako je netko u koristeći njezine osobne podatke sklopio pretplatničke ugovore sa društvom V.  U zahtjevu se navodi kako je podnositeljica zaprimila obavijest da je društvo J.U. d.o.o., čiji je jedini osnivač podnositeljica zahtjeva, postalo korisnik usluga društva V. Nadalje, podnositeljica navodi kako je zvala službu za korisnike društva V. gdje su joj potvrdili da je godine na prodajnom mjestu društva V. sklopljen ugovor za dva pretplatnička broja. Krađu identiteta podnositeljica je prijavila nadležnoj policijskoj postaji, s obzirom da je prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora za pravnu osobu (J.U. d.o.o.) korišteno njezino ime, prezime i OIB. . Isto tako, u zahtjevu se bitno navodi kako je podnositeljica zvala službu za korisnike društva T. i u razgovoru sa operatorom joj je potvrđeno kako je netko u ime društva J. U. d.o.o. preko njihovog partnera sklopio pretplatničke ugovore i uzeo 7 mobitela.

U postupku koji je provela Agencija utvrđeno je da društva V. , T. , kao voditelji zbirke osobnih podataka i društvo I. kao izvršitelj obrade osobnih podataka prilikom obrade osobnih podataka podnositeljice zahtjeva nisu postupala sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, tj. nisu poduzimala sve nužne radnje u svrhu nedvojbene identifikacije fizičke osobe budući da su utvrđene nesukladnosti prilikom obrade osobnih podataka koji se odnose na podnositeljicu zahtjeva.

Agencija je zabranila društvima V. i T. daljnju obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva u svrhu naplate dugovanja po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa i provođenja ovršnog postupka do utvrđenja stvarnog korisnika usluge.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag