Povreda privatnosti od strane internetskog portala


Povreda privatnosti od strane internetskog portala


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj zahtjeva navodi kako je na internetskom portalu uz članak objavljena njegova fotografija iako on nije ta osoba o kojoj se u članku piše. Naime, došlo je do zabune zbog toga što osoba koja se nalazi na fotografiji ima isto ime i prezime kao podnositelj zahtjeva.
Utvrđeno je da je zahtjev podnositelja osnovan te da je javnom objavom njegove fotografije na internetskom portalu došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka.


 

 

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag