Imena i prezimena stanara na portafonima stambenih zgrada


Imena i prezimena stanara na portafonima stambenih zgrada


6.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit podliježu li pločice s imenima i prezimenima stanara na portafonima stambenih zgrada Općoj uredbi o zaštiti podataka. Nastavno navodimo sljedeće:

Sukladno članku 5.1.b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119  osobni podaci moraju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (načelo ograničavanja svrhe). Nadalje, sukladno članku 5.1. c) Opće uredbe o zaštiti podataka osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (načelo smanjenja količine podataka).

Nadalje, u članku 6. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka propisani su uvjeti koji se moraju ispuniti da bi obrada osobnih podataka bila zakonita. Tako je navedeno da je obrada osobnih podataka zakonito ako je ispitanik dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha, ako je obrada nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane i dr.

Na portafonima stambenih zgrada istaknuta su najčešće samo prezimena stanara, što je opravdano i nužno u svrhu njihovog prepoznavanja i identifikacije od strane trećih osoba, kao što su službene osobe različitih javnih tijela i društava koje primjerice vrše određenu dostavu pošiljaka i pismena, ali i posjetitelji koji dolaze u privatni posjet stanarima.

Dakle, jasno je kako u ovom slučaju, osim prezimena te u nekim slučajevima imena i prezimena stanara nisu istaknuti drugi osobni podaci koji bi se odnosili na konkretnu fizičku osobu (stanara) te držimo da samo isticanje prezimena stanara (odnosno u nekim slučajevima samo imena i prezimena stanara) ne predstavlja prekomjernu obradu osobnih podataka koja bi bila protivna gore navedenim načelima zaštite osobnih podataka, tj. držimo da u opisanom slučaju isticanje imena i prezimena stanara s aspekta pravnog okvira zaštite osobnih podataka ne predstavlja postupanje koje bi se odvijalo izvan okvira Opće uredbe o zaštiti podataka.

 
 
  Natrag