Kupoprodajni ugovor kao pravni temelj za obradu osobnih podataka


Kupoprodajni ugovor kao pravni temelj za obradu osobnih podataka


Člankom 6., stavkom 1. Opće Uredbe je propisano da je obrada zakonita samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega: (a) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha; (b) obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; (c) obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade; (d) obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe; (e) obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade; (f) obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete.

Iz informacija koje ste nam poslali proizlazi da je, u konkretnom slučaju, pravni temelj za obradu osobnih podataka kupaca ugovor o kupoprodaji. Određene osobne podatke klijenata morate obrađivati i zbog poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, a koje su propisane relevantnim nacionalnim propisima. S obzirom na to da je obrada osobnih podataka zakonita ukoliko se temelji na najmanje jednom od prethodno navedenih pravnih temelja, nije potrebna i privola ispitanika ukoliko se osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhe izvršenja ugovora ili ispunjenja pravnih obveza voditelja obrade.

Međutim, ugovor o kupoprodaji je temelj za obradu samo onih osobnih podataka kupaca koji su nužni za njegovo izvršenje. Ukoliko imate namjeru obrađivati i neke druge podatke kupaca, a koji nisu nužni za izvršenje ugovora, ili u neku drugu svrhu (npr. izravni marketing), tada morate, kao voditelj obrade, pronaći neki drugi temelj kako bi ista bila zakonita.

 
 
  Natrag