Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe


Obrada osobnih podataka obrađenih u poslovne svrhe


Agencija je 14. srpnja zaprimila upit kojim je traženo tumačenje područja primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, posebno u vezi uvodne izjave 14 navedene Uredbe. Konkretnije pitalo se da li se navedena Uredba primjenjuje na trgovačko društvo koje ne posluje na maloprodajnoj razini, niti nudi ili prodaje robu ili usluge fizičkim osobama, nego se bavi isključivo veleprodajom pravnim osobama odnosno poslovnim subjektima, pri čemu vodi komunikaciju s tim pravnim osobama putem elektroničke pošte, uključujući zaprimanje narudžbi i dostavu računa.

Opća uredba o zaštiti podataka u svojoj uvodnoj izjavi 14. navodi da zaštita koja se pruža ovom Uredbom u vezi s obradom osobnih podataka trebala bi se odnositi na pojedince bez obzira na njihovu nacionalnost ili boravište. Ovom se Uredbom ne obuhvaća obrada osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Iz druge rečenice navedene odredbe razvidno je da se Opća uredba o zaštiti podataka ne odnosi na podatke pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe (dakle ovo ne obuhvaća obrtnike, samostalna zanimanja i fizičke osobe koje imaju položaj poduzetnika). Ista odredba pojašnjava da se ime (naziv) i oblik pravne osobe te kontakt podaci iste nisu obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka. Uzimajući za primjer trgovačko društvo XY d.o.o., ime (naziv) koji nije zaštićen Uredbom je XY dok je pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću, a kontakt podaci su adresa sjedišta, telefon, generička adresa e-pošte, faks, itd. S druge strane, svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu, bilo da djeluje u okviru svojih poslovnih aktivnosti ili ne, je osobni podatak koji je zaštićen Općom uredbom o zaštiti podataka, pa su u tom smislu podaci direktora, fizičkih osoba koje preuzimaju ili predaju robu, fizičkih osoba koje sastavljaju ili dostavljaju narudžbenice i drugih osoba zaštićeni navedenim propisom.

S tim u vezi također navodimo da prema praksi Suda EU-a (vidjeti predmete C-615/13P i C-398/15), okolnost da se informacija (osobni podaci) nalazi u kontekstu profesionalne aktivnosti nije takve naravi da bi joj oduzela svojstvo skupa osobnih podataka, a iz predmeta C-398/15 (Manni; t. 34. i naredne) je razvidno da to što se određeni osobni podaci obrađuju u okviru aktivnosti trgovačkih društava, ne ograničava opseg primjene propisa o zaštiti osobnih podataka (trenutno Direktiva 95/46/EZ, a u budućnosti navedene Uredbe).

Također ističemo da se Opća uredba o zaštiti podataka primjenjuje i na podatke zaposlenika i tražitelja posla, na osobne podatke prikupljene sustavom video ili audio nadzora (npr. snimanjem telefonskih razgovora), te na druge osobne podatke pri čemu nije odlučujuća činjenica nudite li proizvode ili usluge izravno potrošačima ili ne.

 
 
  Natrag