Uvid u dosje zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno-obavještajne agencije


Uvid u dosje zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno-obavještajne agencije


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit vezan uz mogućnost dopuštenja uvida u dosje i dokumentaciju zaposlenika škole od strane zaposlenika Sigurnosno – obavještajne agencije (dalje u tekstu: SOA), odnosno uz obvezu predočenja službene iskaznice i naloga pri dolasku u prostorije škole zbog gore navedenog uvida. Nastavno nanavedeno, navodimo sljedeće:

Članak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, između ostalog, propisuje kako se ista primjenjuje na obradu osobnih podataka koja se u cijelosti obavlja automatizirano te na neautomatiziranu obradu osobnih podataka koji čine dio sustava pohrane ili su namijenjeni biti dio sustava pohrane. Opća uredba o zaštiti podataka se ne odnosi na obradu osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

U recitalu 16. Opće uredbe o zaštiti podataka propisuje se kako se ista ne primjenjuje na pitanja zaštite temeljnih prava i sloboda ili slobodnog protoka osobnih podataka u vezi s djelatnostima koje ne ulaze u područje primjene prava Unije, kao što su djelatnosti u vezi s nacionalnom sigurnošću.

Također je potrebno referirati se i na odredbe članka 3. stavka 2. Zakona o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (“Narodne novine”, broj 68/18), koji propisuje kako se odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju na obradu i razmjenu osobnih podataka tijekom djelatnosti koje u području nacionalne sigurnosti obavljaju tijela sigurnosno-obavještajnog sustava, djelatnosti u vezi s pitanjima iz područja nacionalne sigurnosti koje obavljaju tijela obrambenog sustava, kao i na obradu i razmjenu osobnih podataka pri obavljanju djelatnosti obuhvaćenih glavom V. poglavljem 2. Ugovora o Europskoj uniji.

U konkretnom slučaju u primjeni je Zakon o sigurnosno – obavještajnom sustavu („Narodne novine“, broj 79/06 i 105/06), koji kao poseban zakon, između ostalog, regulira i pitanja djelovanja SOA-e na području Republike Hrvatske koje je usmjereno na sprječavanje aktivnosti ili radnji koje se poduzimaju radi ugrožavanja Ustavom utvrđenog poretka, ugrožavanja sigurnosti državnih tijela, građana i nacionalnih interesa. Nadzor nad primjenom ovog posebnog Zakona nije u nadležnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka.

 
 
  Natrag