Broj šasije kao osobni podatak


Broj šasije kao osobni podatak


Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/03., 118/06. 41/08.), članak 2. stavak 1. točka 1. osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Odnosno na konkretan slučaj navodimo kako se temeljem jednoznačnog podatka o vozilu, tj. iz broja šasije može na neizravan način doći i do vlasnika automobila (fizičke osobe). Stoga se broj šasije sadržan u službenim evidencijama MUP-a, kao i registarska oznaka automobila smatraju osobnim podatkom ukoliko se radi o automobilu u vlasništvu fizičke osobe. Međutim, navodimo i kako vozilo može biti i u vlasništvu pravne osobe, u kojem slučaju registarski broj vozila kao ni broj šasije nije osobni podatak u smislu Zakona. Zaključno, broj šasije vozila kao osobni podatak smije biti dan na korištenje samo uz uvjete propisane odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, odnosno posebnog propisa koji uređuje predmetnu materiju (Zakon o sigurnosti prometa na cestama). S obzirom na to da odredbe članka 296. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisuju davanje predmetnih podataka na korištenje samo izrijekom navedenim osobama, to nadležno tijelo kao voditelj zbirke osobnih podataka (MUP) iste podatke smije dati na daljnje korištenje samo navedenim ovlaštenicima.

 
 
  Natrag