Neizravna identifikacija osobe - objava fotografije na Facebooku


Neizravna identifikacija osobe - objava fotografije na Facebooku


Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je ne baš sasvim jasan upit iz kojeg se razabire kako je jedna učenica fotografirala noge druge učenice smatrajući da ima smiješne cipele te je istu fotografiju "stavila" na Facebook. Ujedno je navedeno da fotografija prikazuje samo zadnji dio nogu do koljena, te da je fotografija snimljena na javnoj površini, odnosno na ulici dok ste pješačili prema kolodvoru.

Nastavno, kako slijedi, odgovaramo s aspekta zaštite osobnih podataka: Odredbom članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine", broj: 106/12 – Pročišćeni tekst), propisano je da je osobni podatak svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati – osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Odgovor na pitanje da li opisana radnja predstavlja povredu privatnosti ovisi o tome da li postoji pravna osnova iz članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka, a što je u konkretnom slučaju privola osobe koja je djelomično fotografirana, te da li se osoba na slici može na bilo koji način identificirati.

Nadalje, činjenica da je osoba fotografirana na javnom mjestu ne znači da je opisana radnja, odnosno objavljivanje nečije fotografije na Facebook-u (internetu) bez pristanka te osobe dopuštena. Iako nije fotografirano lice učenice, već samo noge i cipele, iz čega se teško može utvrditi nečiji identitet, u konkretnom slučaju treba uzeti u obzir sljedeće pretpostavke:

- fotografirana učenica, kao i učenica koja je istu fotografirala te spornu fotografiju javno objavila na Facebook-u pohađaju istu (Vašu) školu, a iz čega se zaključuje da je riječ o krugu osoba koje se međusobno poznaju;

- ako su cipele fotografirane učenice smiješne, kako ste sami naveli, pa samim tim odudaraju od ostalih, postoji mogućnost da se upravo pomoću istih, kao specifičnog obilježja, neizravno identificira fotografirana učenica (članak 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka);

- nepostojanje pristanka fotografirane učenice. Naime, ukoliko su navedene možebitne pretpostavke ispunjene, došlo je do povrede prava na privatnost. Korištenje tuđih osobnih podataka protivno uvjetima određenim u zakonu predstavlja kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka iz članka 146. Kaznenog zakona ("Narodne novine", broj: 125/11, 144/12). 

 
 
  Natrag