Nezakonita objava osobnih podataka na internetskoj stranici škole


Nezakonita objava osobnih podataka na internetskoj stranici škole


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositeljica zahtjeva navodi da su na internetskoj stranici škole M. u kojoj je zaposlena objavljeni njezini osobni podaci.
U svom zahtjevu podnositeljica navodi kako je u školi M. zaposlena na radnom mjestu tajnice te kako je trenutno suspendirana pod optužbom krivotvorenja službenog dokumenta .

U vezi s time podnositeljica zahtjeva navodi kako su na internetskoj stranici škole M. uz javno objavljen natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme za njezino radno mjesto, objavljeni i njezini osobni podaci (ime i prezime te razlog zbog kojeg je raspisan natječaj – do pravomoćnosti presude). Nadalje podnositeljica zahtjeva navodi kako je njezino puno ime i prezime te razlog objave natječaja za zasnivanje radnog odnosa naveden i u pozivu za Školski odbor škole M., a koji je također objavljen na internetskoj stranici škole M..
Postupajući po predmetnom zahtjevu Agencija je utvrdila da je zahtjev podnositeljice osnovan te je zabranila školi M. objavu osobnih podataka bez zakonite svrhe i pravnog temelja.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag