Objava osobnih podataka u sudskoj presudi


Objava osobnih podataka u sudskoj presudi


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj zahtjeva navodi  kako je dobio odluku Prekršajnog suda u kojoj su navedeni njegovi osobni podaci: adresa stanovanja, OIB, obiteljski status, naziv društva u kojem radi i prosječna mjesečna plaća koju prima. Podnositelj u svom zahtjevu ističe kako su isti podaci navedeni i za drugog okrivljenika, te da je presuda dostavljena na njegovu adresu i na adresu drugog okrivljenika.
Provedenim ispitnim postupkom utvrđeno je da postoji zakonita svrha i pravni temelj za korištenje osobnih podataka podnositelja zahtjeva (posebice podataka koji se odnose na imovno stanje i obiteljske prilike) u prekršajnom postupku.
Naime, utvrđeno je da je Sud osobne podatke podnositelja zahtjeva, odnosno stranaka u postupku, koristio isključivo u svrhu utvrđivanja točnog i potpunog činjeničnog stanja u prekršajnom postupku, a pravni temelj za isto je Prekršajni zakon, kao posebni zakon.
Slijedom navedenog, zahtjev podnositelja odbijen je kao neosnovan.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag