HR | EN

logo
header pozadina-min
Twinning kick-off event, 30.9.2021., Skoplje

Twinning kick-off event, 30.9.2021., Skoplje

Agenda Agencija za zaštitu osobnih podataka Sjeverne Makedonije, Agencija za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske i Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ) organiziraju kick-off sastanak na kojem će predstaviti Twinning projekt „Pružanje potpore u...

EDPB usvaja odluku prema članku 65. GDPR-a – WhatsApp Irska

EDPB usvaja odluku prema članku 65. GDPR-a – WhatsApp Irska

Tijekom svoje posljednje plenarne sjednice održane 28. srpnja 2021., EDPB je usvojio odluku o rješavanju sporova na temelju članka 65. GDPR-a. Obvezujućom odlukom nastoji se riješiti nedostatak konsenzusa o određenim aspektima nacrta odluke koju je izdalo irsko...

Izdane nove upravne novčane kazne

Izdane nove upravne novčane kazne

Objavljeno: 5. srpnja 2021. Agencija za zaštitu osobnih podataka izrekla je dvije nove upravne novčane kazne zbog kršenja odredbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Upravna novčana kazna zbog nepoduzimanja odgovarajućih...

50. plenarni sastanak Europskog odbora za zaštitu podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka sudjelovala je na 50. plenarnom sastanku Europskog odbora za zaštitu podataka održanom 18. lipnja 2021. Tijekom svog plenarnog zasjedanja, EDPB je usvojio konačnu verziju Preporuka o dopunskim mjerama nakon javnog savjetovanja....

X
Skip to content