Lažna nagradna igra na lažnoj Facebook stranici Arena Centar Zagreb

Tijekom mjeseca kolovoza ova Agencija je od strane građana zaprimila veći broj upita/predstavki u svezi prikupljanja i daljnje obrade njihovih osobnih podataka, točnije prikupljanje osobnih podataka i fotografija osobnih iskaznica, a u svrhu provođenja lažne nagradne...

PRIOPĆENJE-PODNESAK UDRUGE BLOKIRANI

Nastavno na priopćenje Udruge BLOKIRANI (dalje u tekstu: Udruga), koje je 26. lipnja 2018., objavljeno na internetskim stranicama Udruge, naslova „Udruga Blokirani uputila požurnicu AZOP-u: Razmotrite našu pritužbu, ističe rok“, u kojem se, između ostalog, navodi da...

Obavijest voditeljima i izvršiteljima obrade

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) stupila je na snagu 24. svibnja 2016....

Važne napomene za voditelje i izvršitelje obrade

VAŽNE NAPOMENE VODITELJIMA OBRADE I IZVRŠITELJIMA OBRADE VEZANO ZA PRIMJENU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA BR. 2016/679 Tko je  voditelj obrade osobnih podataka? Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima...

Informiranje građana u AZOP-u, 25. svibnja 2018.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će dana 25. svibnja 2018. godine u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14 (I kat), imati mogućnost informiranja o zaštiti osobnih podataka kao i o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)....

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Poštovani/e, obavještavamo Vas da je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2018., objavljen u Narodnim novinama NN 42/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html te da stupa na...

X
Skip to content