HR | EN

logo
header pozadina-min

DAN OTVORENIH VRATA Agencije za zaštitu osobnih podataka

Povodom obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka, dana 29. siječnja 2019. godine u prostoru Agencije za zaštitu osobnih podataka (Martićeva 14, III kat) organiziran je „Dan otvorenih vrata AZOP-a“. Ovo je drugi događaj koji je Agencija organizirala...

Lažna nagradna igra na lažnoj Facebook stranici Arena Centar Zagreb

Tijekom mjeseca kolovoza ova Agencija je od strane građana zaprimila veći broj upita/predstavki u svezi prikupljanja i daljnje obrade njihovih osobnih podataka, točnije prikupljanje osobnih podataka i fotografija osobnih iskaznica, a u svrhu provođenja lažne nagradne...

PRIOPĆENJE-PODNESAK UDRUGE BLOKIRANI

Nastavno na priopćenje Udruge BLOKIRANI (dalje u tekstu: Udruga), koje je 26. lipnja 2018., objavljeno na internetskim stranicama Udruge, naslova „Udruga Blokirani uputila požurnicu AZOP-u: Razmotrite našu pritužbu, ističe rok“, u kojem se, između ostalog, navodi da...

Obavijest voditeljima i izvršiteljima obrade

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) stupila je na snagu 24. svibnja 2016....

Važne napomene za voditelje i izvršitelje obrade

VAŽNE NAPOMENE VODITELJIMA OBRADE I IZVRŠITELJIMA OBRADE VEZANO ZA PRIMJENU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA BR. 2016/679 Tko je  voditelj obrade osobnih podataka? Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima...

Informiranje građana u AZOP-u, 25. svibnja 2018.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da će dana 25. svibnja 2018. godine u prostorijama Agencije za zaštitu osobnih podataka, na adresi Martićeva ulica 14 (I kat), imati mogućnost informiranja o zaštiti osobnih podataka kao i o Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)....

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Poštovani/e, obavještavamo Vas da je Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 27. travnja 2018., objavljen u Narodnim novinama NN 42/2018 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html te da stupa na...

X
Skip to content