HR | EN

logo
header pozadina-min

O ravnatelju

Zdravko Vukić rođen je 1974. godine u Našicama, gdje je završio osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i stekao titulu magistra javne uprave. Na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu stekao je titulu sveučilišnog magistra ekonomije.

Od 2020. godine ravnatelj je Agencije za zaštitu osobnih podataka i član Europskog odbora za zaštitu podataka. Na plenarnoj sjednici 19. lipnja 2024. godine izabran je za potpredsjednika Europskog odbora za zaštitu podataka.

Posjeduje međunarodno akreditirani certifikat vodećeg revizora sustava upravljanja informacijskom sigurnošću – informacijska sigurnost, kibernetička sigurnost i zaštita privatnosti ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor.

Član je Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost.

Na temu primjene Opće uredbe o zaštiti podataka imao je gostujuća predavanja na nekoliko fakulteta i sveučilišta u Hrvatskoj. Bio je govornik na Privacy simposiumu u Italiji te na Proljetnoj konferenciji europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka u Mađarskoj 2023. godine. Bio je voditelj organizacije i govornik na Proljetnoj konferenciji europskih nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka koja se održala 2022. godine u Dubrovniku i Cavtatu u Hrvatskoj.

Od 2016. do 2020. godine bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, gdje je vodio uprave nadležne za inspekcijske poslove, nadzor te razvoj informacijskog sustava. Bio je članom Stožera civilne zaštite te Savjeta za mlade Vlade RH.

Radio je u trgovačkom društvu za održavanje cesta na poslovima vođenja kadrovskih poslova, pravnim poslovima, a osam je godina u istom društvu bio službenik za zaštitu podataka.

Bio je potpredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije te član Gradskog poglavarstva Grada Našica.

  Stručne aktivnosti:

 • Gost predavač na nekoliko hrvatskih Sveučilišta/ fakulteta u Hrvatskoj na temu: Pravni okvir zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj – održano na Pravnom fakultetu u Splitu, Pravnom fakultetu u Osijeku, Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Sveučilištu Sjever u Varaždinu

 • Govornik na Privacy Simposiumu u Veneciji, Italija 2023. godine, tema: The future od DPO-s
 • Govornik na Spring conference u Mađarskoj, Budimpešta 2023. godine – proljetna konferencija europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka
 • Voditelj organizacije i govornik na Proljetnoj konferenciji europskih nadzornih tijela za zaštitu podataka u Cavtatu i Dubrovniku, Hrvatska 2022. godine
 • Govornik na obilježavanjima Europskog dana zaštite podataka u Zagrebu, 2021., 2022., 2023. godine
 • Predavač na brojnim edukativnim radionicama EU ARC projekta koji je provodio AZOP od 2020. godine
 • Govornik na Sveučilištu Vrije u Bruxelles, završna konferencija ARC projekta 2022. godine
 • Član nadzornog odbora EU ARC II projekta koji se provodi od 2022. godine, predavač na edukativnim radionicama projekta
 • Predavač na dvije konferencije vezane uz Twinning projekt u Sjevernoj Makedoniji u Skoplju, u 2021. i 2022. godini
 • Predavač na mnogim tematskim edukacijama za zaštitu podataka u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom
 • Predavač na edukacijama održanim u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Hrvatskom obrtničkom komorom
 • Tekst u zborniku nadzornog tijela za zaštitu podataka Gruzije, Journal of personal data protecition law, N1, 2023. godina
 • „GDPR compliance challenges in Croatian small, micro and medium enterprises“, izvorni znanstveni članak, Mladinić A., Vukić Z., Rončević A., – Pravni vjesnik, vol.39, No. 3-4, 2023., Pravni fakultet Osijek
 • Gostovanje u emisijama vezano uz zaštitu potrošača i zaštitu osobnih podataka, emisije HRT „Potrošački kod“
 • Predavanja na Godišnjim konferencijama službenika za zaštitu podataka u Rijeci, 2022. i 2023. godine

 • Govornik na panelu III. Međunarodnog kongresa pravnika u Bledu, Slovenija 2024. godine
 • Predavanje na 22. godišnjoj konferenciji tijela za zaštitu podataka središnje i istočne Europe (CEEPDA) – tema videonadzor, obrada biometrijskih podatka i izricanje kazni, Tbilisi, Gruzija, 2024. godine
 • Govornik na međunarodnoj konferenciji ARC II projekta u Rimu, Italija, 2024. godine
X
Skip to content