EVALUACIJA PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


EVALUACIJA PRIMJENE SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE U PODRUČJU ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA


U Agenciji za zaštitu osobnih podataka dana 22. veljače održan je radni sastanak vezan za evaluaciju primjene schengenske pravne stečevine u području zaštite osobnih podataka na kojem su sudjelovali predstavnici stručnog evaluacijskog tima, predstavnici Europske komisije, promatrači Europskog nadzornika za zaštitu osobnih podatka, te predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova i Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Na samom početku sudionicima radnog sastanka uvodnim govorom obratila se gđa Dubravka Dolenc, zamjenica ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je između ostalog istaknula da je Agencija kroz ovih više od deset godina svog postojanja izrasla u instituciju, uspostavljenu i organiziranu tako da je sposobna rješavati najsloženije slučajeve iz područja zaštite osobnih podataka.
U nastavku je gđa Dubravka Dolenc posebno naglasila da Agencija pored izvršenja svojih zakonskih ovlasti i temeljem bogate prakse stečene radom njenih stručnih službi sve više djeluje i edukativno i proaktivno ukazujući na postupke i mjere zaštite osobnih podataka na svim razinama, odnosno prema svim dionicima i ciljanim javnostima, a posebno kada su u pitanju  djeca i mladi, akademska zajednica, strukovne organizacije, udruge građana i građani pojedinci,  te pravni subjekti iz privatnog, javnog i državnog sektora. Isto tako gđa Dolenc je predočila aktivnosti i opseg poslova Agencije od osnutka do danas naglašavajući kako od samih početaka Agencija ima pozitivnu statistiku rasta rješavanja predmeta te iz godine u godinu ostvaruje kvalitetne rezultate nastojeći ne samo steći već i zadržati povjerenje građana.
"Imajući u vidu sve jače izraženu svijest građana o zaštiti vlastite privatnosti, kao i o sve izraženijim zlouporabama privatnosti, pred Agencijom se svakodnevno javljaju novi izazovi, a njena zadaća je stalno biti ispred njih ili barem ukorak s njima“ - zaključila je gospođa Dolenc nakon čega su slijedile prezentacije kojima su predstavnici stručnih službi Agencije upoznali nazočne sa Agencijom za zaštitu osobnih podataka, prema unaprijed usvojenom  protokolu:
1. Zakonodavni temelj, nadležnosti i ovlasti Agencije
2. Struktura, organizacija, osoblje i proračun Agencije
3. Prava ispitanika u SIS i VIS
4. Zaštita podataka u SIS i VIS
Radni sastanak završen je pitanjima i raspravom predstavnika stručnog evaluacijskog tima  i predstavnika Agencije.
U postupku schengenske evaluacije, evaluacijski tim koji se sastoji od predstavnika država članica, Europske komisije i Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS), vodi računa o zadovoljavanju uvjeta utvrđenih Schengenskim katalogom što među ostalima uključuje pitanje neovisnosti tijela nadležnog za zaštitu osobnih podataka (u Hrvatskoj je to upravo Agencija za zaštitu osobnih podataka). Države članice dužne su ispuniti sve uvjete iz Schengenskog kataloga kako bi mogle postati dio schengenskog prostora. Predstavnici Agencije potvrdili su spremnost  da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne mjere u svrhu potpunog ispunjenja zahtjeva schengenske pravne stečevine iz područja zaštite podataka.

 
 
  Natrag