Mišljenje Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentosti u javnom sektoru, usvojeno 8. lipnja 2016.


Mišljenje Radne skupine za zaštitu podataka iz članka 29. 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentosti u javnom sektoru, usvojeno 8. lipnja 2016.


Ovo Mišljenje objašnjava kako primijeniti načela zaštite podataka na obradu i objavljivanje osobnih podataka u svrhe transparentnosti u javnom sektoru, posebno u vezi s mjerama protiv korupcije i upravljanjem i sprječavanjem sukoba interesa. Mišljenje se ne bavi pitanjem koji podaci bi trebali biti dostupni prema zakonima država članica EU o pristupu javnim podacima/slobodi informacija, ne ograničava dostupnost takvih informacija u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, te ne obuhvaća primjenu Uredbe 45/2001 i Uredbe 1049/2001 koje se odnose na institucije i tijela EU.

Ovo Mišljenje namijenjeno je nacionalnim zakonodavnim tijelima, nacionalnim vladama, uredima ili agencijama i drugim nadležnim institucijama u javnom sektoru koje se bave mjerama borbe protiv korupcije, mjerama za sprječavanje sukoba interesa i drugim obvezama povezanim s transparentnošću, kao i tijelima koje se bave zaštitom osobnih podataka. Mišljenje daje preporuke zasnovane na općem razumijevanju okvira zaštite osobnih podataka u kojemu se odvija takva obrada. Konkretno, odnosi se na općenitu primjenu Direktive 95/46/EZ te načela i vrijednosti iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U nastavku možete pronaći ovjereni prijevod Mišljenja 02/2016 o objavljivanju osobnih podataka u svrhe transparentosti u javnom sektoru.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag