Objava osobnih podataka

Objava osobnih podataka

Javna objava osobnih podataka maloljetne djece

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit vezan uz objavu imena i prezimena djece ispod likovnog rada i crteža koji će biti objavljeni u knjizi pjesama za djecu i studente. Nastavno navodimo sljedeće:

Opširnije

Objava imena zaposlenika na web stranicama tijela javne vlasti

26. 04. 2016

Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je jedna ustanova, točnije Centar K. na svojoj internetskoj stranici objavila ime i prezime podnositelja upita, radno mjesto na kojem je zaposlen i službeni broj telefona.

Opširnije

Javna objava osobnih podataka u godišnjem programu škole

6. 10. 2015

Nastavno na zaprimljeni upit, a vezano uz objavu godišnjeg plana i programa škole navodimo sljedeće:
Odredbama članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12 - pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) propisano je da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati uz privolu ispitanika samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu, u slučajevima određenim zakonom te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku.

Opširnije

Objava osobnih podataka putem oglasne ploče u školi

16. 01. 2013

Ova Agencija je zaprimila upit vezan za objavu osobnih podataka (plaća) zaposlenika jedne osnovne škole putem oglasne ploče, kako je to predložio član školskog odbora.

Opširnije

Objava fotografije u medijima

13. 07. 2012 Agencija je zaprimila upit gdje se traži mišljenje vezano za objavljivanje fotografija u medijima. Iz istog je razvidno da je pošiljatelj upita fotografiran u društvu s još troje osoba te ukazuje da je objavom povrijeđen njegov ugled i nanesena mu je nematerijalna šteta (psihička bol). Opširnije

Objavljivanje sudskih presuda na Internet stranicama

15. 03. 2007 Kako proizlazi iz članka 6. stavak 4. Zakona o sudovima (Narodne novine, br. 150/05., 16/07., 113/08.) rad sudova je javan, osim kada je zakonom ili Ustavom isključeno sudjelovanje javnosti. Opširnije