Objava osobnih podataka putem oglasne ploče u školi


Objava osobnih podataka putem oglasne ploče u školi


Ova Agencija je zaprimila upit vezan za objavu osobnih podataka (plaća) zaposlenika jedne osnovne škole putem oglasne ploče, kako je to predložio član školskog odbora. Osobni podatak je sukladno čl. 2. st. 1. toč. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili na fizičku osobu koja se može identificirati, te se dakle zaključuje da su podaci o plaćama zaposlenika njihovi osobni podaci. Također, odredbom čl. 7. st. 1. ZZOP-a određeno je kada se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati, te ovakva objava iznosa plaće zaposlenika bila bi u skladu s odredbama ZZOP-a isključivo na temelju privole zaposlenika.

Ova Agencija također je navela da, iako je objava iznosa plaća bez suglasnosti zaposlenika u suprotnosti s odredbama ZZOP-a, moguće je objaviti koeficijente za pojedina radna mjesta kako je to učinjeno u općim propisima kojima se regulira pitanje plaća u pojedinoj javnoj službi uz dodatak za godine staža, ali bez navođenja imena i prezimena zaposlenika i njegovih godina staža.

 
 
  Natrag