Objava imena zaposlenika na web stranicama tijela javne vlasti


Objava imena zaposlenika na web stranicama tijela javne vlasti


Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je jedna ustanova, točnije Centar K. na svojoj internetskoj stranici objavila ime i prezime podnositelja upita, radno mjesto na kojem je zaposlen i službeni broj telefona.

Sukladno članku 7. stavku 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj: 106/12 – pročišćeni tekst) osobni podaci se, između ostalog, smiju prikupljati i dalje obrađivati isključivo uz privolu ispitanika, u slučajevima određenim zakonom,u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka  te u drugim taksativno navedenim slučajevima u predmetnom članku. Isto tako, za obradu osobnih podataka mora postojati zakonita svrha od strane voditelja zbirke osobnih podataka, odnosno osobni podaci moraju se obrađivati pošteno i zakonito ( članak 6. Zakona).

Kao poseban propis u opisanom slučaju bi bio Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj: 25/13, 85/15) čiji je cilj omogućiti transparentnost i zakonitost djelovanja tijela javne vlasti omogućavanjem prava na informaciju, a koji bi u smislu članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka predstavljao pravni temelj za obradu podataka.

Člankom 10. citiranog Zakona propisano je da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objaviti informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt.

Pod pretpostavkom da se radi o objavi osobnih podataka čelnika tijela javne vlasti i voditelja ustrojstvenih jedinica tijela javne vlasti na internet stranici (u svrhu transparentnosti djelovanja tijela javne vlasti), mišljenja smo kako za navedenu objavu ne postoje zakonske prepreke.

 

 
 
  Natrag