Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane banaka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka od strane banaka

Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja

18. 02. 2016

Agencija za zaštitu osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Agencija) zaprimila je predstavku u svezi telefonskog uznemiravanja. Nadalje, podnositelj pojašnjava kako ga već nekoliko mjeseci nazivaju iz agencije za naplatu potraživanja zbog dugovanja Vašeg brata.

Opširnije

Davanje osobnih podataka klijenata banke agencijama za naplatu potraživanja

4. 08. 2015

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) zaprimila je upit u kojem podositelj traži mišljenje o tome može li banka, odnosno kartičarska kuća davati osobne podatke svojih klijenata agencijama za naplatu potraživanja.

Opširnije

Obrada osobnih podataka od strane banke i tzv. “Crne liste”

20. 08. 2012

Agenciji za zaštitu osobnih podataka upućen je dopis u kojem uz obrazloženje događanja vezano uz potpisivanje nekih formulara i davanje podataka i kopije osobne iskaznice kreditnom posredniku koji nije za podnositelja upita na koncu ishodio odobrenje i realizaciju kredita, te kasnijeg postupanja policije prema podnositelju upita po navodnom davanju falsifikata o zaposlenju banci, je zatraženo od Agencije za zaštitu osobnih podataka da odgovori na pet pitanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka i obradu osobnih podataka od strane banke tj. tzv. "Crne liste" iz razloga što je podnositelj upita navodno na tzv. "Crnoj listi" banke zbog kako mu je priopćeno krivotvorenja te mu je odbijen zahtjev za kredit.

Opširnije

Čuvanje osobnih podataka podnositelja reklamacija/pritužbi

31. 07. 2012

Ova Agencija zaprimila je upit vezano za mogućnost banke da osobne podatke zaprimljene povodom reklamacija, pritužbi, prijedloga ili sl. zadrži u svojoj bazi i nakon rješenja odnosno odgovora na navedene reklamacije, prijedloge i sl., a radi vođenja statistike odnosno praćenja kvalitete pružene usluge.

Opširnije