Čuvanje osobnih podataka podnositelja reklamacija/pritužbi


Čuvanje osobnih podataka podnositelja reklamacija/pritužbi


Ova Agencija zaprimila je upit vezano za mogućnost banke da osobne podatke zaprimljene povodom reklamacija, pritužbi, prijedloga ili sl. zadrži u svojoj bazi i nakon rješenja odnosno odgovora na navedene reklamacije, prijedloge i sl., a radi vođenja statistike odnosno praćenja kvalitete pružene usluge.

U upitu je navedeno da čl. 6. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, dalje u tekstu: ZZOP) određuje da se osobni podaci mogu prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja, te da se daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. Stav je Agencije da iz navedenog proizlazi da voditelj zbirke osobnih podataka (u ovom slučaju banka) ne smije obrađivati osobne podatke izvan granice svrhe prikupljanja, uz napomenu da je moguća daljnja obrada osobnih podataka u statističke svrhe ukoliko s poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere.

Stoga, u konkretnom slučaju pored odredbe čl. 6. st. 2. ZZOP-a treba uzeti u obzir i odredbu čl. 11. st. 4. istog Zakona, koja određuje da osobni podaci obrađeni u znanstveno-istraživačke i statističke svrhe ne smiju omogućiti identifikaciju osobe na koju se osobni podaci odnose.

Slijedom navedenog se zaključuje da sukladno odredbama ZZOP-a iz statističkih podataka ne smije biti moguće prepoznavanje osobe na koju se ti podaci odnose te da jednom kada su osobni podaci uvršteni u statističke evidencije mora prestati svaka mogućnost daljnje identifikacije s ispitanikom koji je izvor istih podataka.

 
 
  Natrag