Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe


Korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe


Ova Agencija je zaprimila upit vezan za korištenje osobnih podataka u marketinške svrhe. Točnije, u upitu je navedeno da je trgovačko društvo X kontaktiralo telefonskim putem podnositelja upita koristeći slučajno generiranje broja telefona.

Agencija je podnositelja upita uputila na odredbu čl. 21. st. 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 – pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP) sukladno kojoj isti ima pravo kao ispitanik (dakle kao fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju) usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose ne smiju obrađivati u tu svrhu. Dakle, ukoliko se podnositelj upita protivi obradi svojih osobnih podataka od strane trgovačkog društva X u marketinške svrhe, pozvan je tu tvrtku obavijestiti o svom protivljenju takvoj obradi osobnih podataka sukladno navedenoj zakonskoj odredbi.

Agencija je također navela da, ukoliko navedeno trgovačko društvo i nakon upućenog zahtjeva u smislu čl. 21. st. 1. ZZOP-a ponovno obradi u marketinške svrhe osobne podatke podnositelja zahtjeva, isti može ovoj Agenciji uputiti zahtjev za utvrđivanje povrede prava na temelju čl. 24. st. 1. ZZOP-a. Zahtjev se upućuje putem elektroničke adrese azop@azop.hr ili poštom na adresu sjedišta ove Agencije, Martićeva 14, 10000 Zagreb.

 
 
  Natrag