Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Prikupljanje otiska prsta od strane casina

11. 01. 2018

Vezano uz Vaš upit o dopustivosti prikupljanja otiska prsta od strane casina, nastavno navodimo sljedeće:

Opširnije

Prikupljanje osobnih podataka putem ankete zaprimljene putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe

11. 01. 2018

S obzirom na Vaše obraćanje ovoj Agenciji vezano uz ispunjavanje ankete koju ste zaprimili putem e-maila od strane nepoznate fizičke osobe (koja Vam odbija dati informaciju na koji način je došla do Vašeg kontakt podatka, uz jedino objašnjenje kako se radi o „nasumičnom odabiru mail adresa“), savjetujemo Vas da ni u kojem slučaju ne ispunjavate istu i ne dostavljate Vaše osobne podatke, poglavito iz razloga što ispunjavanje ankete traži Vama nepoznata fizička osoba

Opširnije

Snimanje telefonskih razgovora zaposlenika

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila dopis vezan uz uvođenje snimanja telefonskih razgovora s budućim članovima H. b. e. e. za potrebe potencijalnih pritužbi, tj. vezan uz dostavu klauzule iz Općih uvjeta Pravila trgovanja H. b. e. e., nastavno iznosimo sljedeće:

Opširnije

Prikupljanje i obrada osobnih podataka članova udruge

21. 07. 2016

Nastavno na upit koji je zaprimila ova Agencija u vezi s osobnim podacima koji se traže od članova kluba D. iz R., navodimo sljedeće:Osobni podaci sukladno članku 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) moraju se obrađivati pošteno i zakonito, što znači da je za njihovu obradu potreban pravni temelj i zakonita svrha.

Opširnije

Osobni podaci izneseni u zapisnicima

21. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj traži tumačenje o tome da li osobni podaci koji su izneseni u Zapisniku sa sjednice Vatrogasne zajednice R. predstavljaju zbirku osobnih podataka. Držimo kako se ne radi o zbirci osobnih podataka u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst), već o iznošenju općenitih informacija o podnositelju upita od strane sudionika sjednice Vatrogasne zajednice koji se spominju u predmetnom dokumentu.

Opširnije

Ime kao osobni podatak

21. 07. 2016

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je upit u kojem podnositeljica navodi kako je u trgovačkom lancu B. nekoliko puta, prilikom plaćanja karticom od strane prodavačice doživjela otkrivanje svojih osobnih podataka, odnosno kako je prodavačica navedene trgovine sa kartice podnositeljice upita pročitala njene osobne podatke te joj se obratila sa upitom „Gospodična P. jeste li zadovoljni Vašom kupnjom?“.

Opširnije

Obrada osobnih podataka putem e-oglasne ploče Ministarstva

19. 07. 2016

Agencija je zaprimila upit u kojem podnositelj navodi kako je putem e-oglasne ploče Ministarstva moguće preuzeti kompletnu presudu a da osobni podaci fizičkih osoba u navedenima odlukama nisu anonimizirani.

Opširnije

Prikupljanje osobnih podataka radnika putem GPS sustava

29. 10. 2015

Agencija je zaprimila upit o tome da li se putem GPS uređaja smiju prikupljati i obrađivati podaci bez izričite privole radnika, tj. mora li svaki radnik potpisati izjavu kojom se slaže da je vozilo koje vozi u službene svrhe praćeno GPS-om, iznosimo sljedeće:

Opširnije

Prikupljanje osobnih podataka radnika putem obrazaca Državnog zavoda za statistiku

30. 10. 2015

Obzirom na upit upućen ovoj Agenciji vezano uz prikupljanje, odnosno traženje osobnih podataka radnika putem obrazaca Državnog zavoda za statistiku, iznosimo slijedeće:

Sa stajališta zaštite osobnih podataka, u opisanom slučaju radi se o daljnjoj obradi osobnih podataka isključivo u statističke svrhe, odnosno u svrhe službene statistike, koja se ne smatra nepodudarnom svrhom obrade osobnih podataka (članak 6. stavak 2. ZZOP-a).

Opširnije

Obrada osobnih podataka radnika video nadzornim sustavom odnosno GPS nadzor u službenim automobilima

29. 10. 2015

Nastavno na upit vezan uz obradu osobnih podataka radnika video nadzornim sustavom na radnom mjestu odnosno GPS nadzora u službenim automobilima, navodimo sljedeće:

Video zapis dobiven video nadzornom kamerom u smislu članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj:106/12- pročišćeni tekst, dalje u tekstu: ZZOP)  predstavlja osobni podatak radnika. Odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka propisano je da osobni podaci smiju obrađivati pošteno i na zakonit način, što podrazumijeva da je za prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka potrebna zakonita svrha i valjan pravni temelj.

Opširnije