Prikupljanje osobnih podataka radnika putem obrazaca Državnog zavoda za statistiku


Prikupljanje osobnih podataka radnika putem obrazaca Državnog zavoda za statistiku


Obzirom na upit upućen ovoj Agenciji vezano uz prikupljanje, odnosno traženje osobnih podataka radnika putem obrazaca Državnog zavoda za statistiku, iznosimo slijedeće:

Sa stajališta zaštite osobnih podataka, u opisanom slučaju radi se o daljnjoj obradi osobnih podataka isključivo u statističke svrhe, odnosno u svrhe službene statistike, koja se ne smatra nepodudarnom svrhom obrade osobnih podataka (članak 6. stavak 2. ZZOP-a).

Stoga u navedenom slučaju treba uzeti u obzir relevantne odredbe Zakona o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03., 75/09.).

S tim u vezi, iznosimo kako je Državni zavod za statistiku u smislu članka 4. stavka 1. točke 2. Zakona o službenoj statistici glavni nositelj službene statistike. Statistička povjerljivost i korištenje individualnih podataka u isključivo statističke svrhe spadaju u temeljna načela službene statistike (članak 5. Zakona o službenoj statistici).

U odredbama članka 9. Zakona o službenoj statistici navedeni su poslovi iz područja statistike u koje, među ostalim spadaju priprema i provedba statističkih aktivnosti, proizvodnja osnovnih pokazatelja i agregata službene statistike iz djelokruga rada utvrđenog Programom statističkih istraživanja, korištenje svih dostupnih izvora podataka, korištenje administrativnih izvora podataka i podataka dobivenih metodom promatranja i praćenja koje su prikupili svi nositelji službene statistike.

Kako dalje proizlazi iz odredbi članka 37. istoga zakona izvještajne jedinice moraju biti obaviještene, najkasnije do trenutka prikupljanja podataka, o:
- pravnoj osnovi provedbe istraživanja,
- svrsi istraživanja,
- obveznoj ili neobveznoj osnovi davanja podataka,
- odgovornom nositelju aktivnosti službene statistike,
- isključivom korištenju podataka u statističke svrhe,
- zaštiti podataka.

Naposljetku, nitko nije dužan davati podatke ako statističko istraživanje nije utvrđeno Godišnjim provedbenim planom, Programom statističkih istraživanja ili odlukom Vlade Republike Hrvatske, odnosno ako obveza davanja podataka ne proizlazi iz Zakona o službenoj statistici ili posebnog zakona (članak 38. Zakona o službenoj statistici).

Zaključno, tražene osobne podatke o radnicima poslodavac je dužan dati Državnom zavodu za statistiku ukoliko je udovoljeno gore navedenim odredbama Zakona o službenoj statistici.

 
 
  Natrag