Posebne kategorije osobnih podataka-osobni podaci koji zahtijevaju posebnu zaštitu


Posebne kategorije osobnih podataka-osobni podaci koji zahtijevaju posebnu zaštitu


 Posebnu pozornost potrebno je posvetiti u slučajevima obrade tzv. posebnih kategorija osobnih podataka (podaci koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobni podaci o kaznenom i prekršajnom postupku).

Obrada ove kategorije osobnih podataka iznimno je dozvoljena u slučajevima propisanima Zakonom o zaštiti osobnih podataka (članak 8.), odnosno sukladno odredbama drugih (posebnih) propisa, a takva obrada mora biti posebno označena i zaštićena (Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka, Narodne novine, br. 139/04).

Osim o posebnim kategorijama osobnih podataka potrebno je voditi računa o osjetljivim kategorijama (grupama) građana čiji se osobni podaci obrađuju, a koja obrada u slučaju nedovoljne brige i zaštite može dovesti do ugrožavanja i zlouporaba zajamčenih prava.

 
 
  Natrag