Zahtjev za zaštitu prava


Zahtjev za zaštitu prava


Agencija za zaštitu osobnih podataka nadzire provođenje zaštite osobnih podatka na zahtjev ispitanika – fizičke osobe, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Sukladno čl.34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine”, broj 42/18) svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo  zajamčeno  ovim Zakonom i Općom  uredbom o zaštiti podataka može Agenciji podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava.

Zahtjev za zaštitu prava možete podnijeti na sljedeće načine:

  • osobno
  • pisanim putem na adresu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb
  • poslati fax na broj: 01/ 46-090-99
  • poslati e-mail: azop@azop.hr

Zahtjev za zaštitu prava treba biti razumljiv i potpun.

Osnovni podaci koje je potrebno navesti u zahtjevu za zaštitu prava:

- ime, prezime/naziv i adresa – podaci su potrebni radi provođenja postupka i dostave odgovora
- navesti u čemu se sastoji povreda prava
- u slučaju potrebe na traženje Agencije bit ćete zamoljeni dostaviti preslike akata ili dokumenata u svezi rješavanja povrede prava po Vašem zahtjevu

 
 
  Natrag