HR | EN

logo
header pozadina-min

Nacionalno zakonodavstvo

Ustav RH – članak 37.

Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 4-38/05)

Zakon o potvrđivanju izmjena i dopuna Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (ETS br. 108) koje Europskim zajednicama omogućavaju pristupanje („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 12-129/05)

Zakon o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“ br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18)

Zakon o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela („Narodne novine“ br. 46/18)

Zakon o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“ br. 68/2018)

Zakon o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 8-57/19) (na dan stupanja na snagu Zakona Protokol nije na snazi u odnosu na Republiku Hrvatsku)

Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu („Narodne novine“ br. 36/13, 105/17 i 133/20)

Kriteriji za obročnu otplatu i uvjete za raskid obročne otplate upravne novčane kazne Agencije za zaštitu osobnih podataka („Narodne novine“ br. 5/20)

Odluka o uspostavi i javnoj objavi popisa vrsta postupaka obrade koje podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu podataka

X
Skip to content