Dan otvorenih vrata - održana edukacija “Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba”, 8. veljače


Dan otvorenih vrata - održana edukacija “Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba”, 8. veljače


U sklopu obilježavanja Europskog dana zaštite osobnih podataka Agencija za zaštitu osobnih podataka je organizirala edukaciju "Službenik za zaštitu osobnih podataka - novosti koje donosi Opća uredba" koja se održala 8. veljače u trajanju od 9:30 do 13:00 sati u prostorijama Agencije.

Agencija je prepoznala važnost i nužnost provođenja edukacija namijenjenjenih službenicima za zaštitu osobnih podataka imajući u vidu jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka u sustavu zaštite osobnih podataka u RH, te posebice imajući u vidu Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća čije odredbe osiguravaju jačanje uloge službenika za zaštitu osobnih podataka. Naime, potrebno je imati na umu kako je uloga službenika za zaštitu osobnih podataka, između ostaloga, posredovanje između Agencije za zaštitu osobnih podataka i pojedinog voditelja zbirke osobnih podataka u svrhu omogućavanja adekvatne zaštite osobnih podataka upravo na mikrorazini, tj. razini pojedinog pravnog subjekta – voditelja zbirke osobnih podataka.

Glavna područja rasprave bila su: obveze imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka (voditelji i izvršitelji obrade), stručne kvalifikacije i znanja potrebna za izvršavanje njegovih zadaća, potreba da u obavljanju svojih poslova i zadaća na primjeren način i pravodobno bude uključen u sva pitanja u pogledu zaštite osobnih podataka voditelja obrade ili izvršitelj obrade, izravna odgovornost službenika za zaštitu osobnih podataka najvišoj rukovodećoj razini voditelja obrade ili izvršitelja obrade i informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade o njihovim obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Svrha edukacije bila je pružiti dodatna znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka a ujedno ih upoznati s novostima koje donosi Uredba (EU) 2016/679 kao što su između ostalog: jačanje prava ispitanika, smanjenje i pojednostavljenje pojedinih administrativnih obveza voditelja zbirki osobnih podataka, jačanje nadzorne ovlasti i mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka te detaljnije i funkcionalnije definirana obveza imenovanja službenika za zaštitu osobnih podataka.

 
Edukacija-azop1 Edukacija-azop2 Edukacija-azop3 Edukacija-azop4
 
  Natrag