DIV/Reuniting Europe Programme


DIV/Reuniting Europe Programme


"Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act"

Od mjeseca svibnja 2011. godine do travnja 2012. godine trajao je projekt "Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act", kojeg je financiralo Veleposlanstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske u Zagrebu, u suradnji Ministarstva pravosuđa i Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Svrha projekta je bila edukacija službenika za informiranje u ministarstvima i lokalnoj samoupravi u više gradova u Republici Hrvatskoj s ciljem boljeg razumijevanja njihove uloge u implementacji Zakona o pravu na pristup informacijama dok razvijaju standardiziranu klasifikaciju zaprimljenih zahtijeva za pristup informacijama.

 
 
  Natrag