IPA program Europske unije za Hrvatsku


IPA program Europske unije za Hrvatsku


Instrument pretpristupne pomoći (IPA) pruža pomoć unutar okvira Europskog Partnerstva za potencijalne zemlje kandidatkinje i Pristupnog partnerstva zemalja kandidatkinja.

IPA je stvoren kao fleksibilni instrument sastavljen od pet komponenti, s glavnim ciljem pomoći u izgradnji institucija i vladavine prava, ljudskih prava, uključujući i temeljna prava, prava manjina, jednakost spolova i nediskriminaciju, administrativne i ekonomske reforme, ekonomski i društveni razvoj, pomirenje i rekonstrukciju te regionalnu i prekograničnu suradnju.

Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

IPA 2007

IPA projekt - "Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka"

Za sredstva iz pretpristupnih fondova EU IPA-2007 komponenta I, Agencija je izradila i prijavila projekt "Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka" koji je od strane EU i prihvaćen. Temeljni ciljevi i svrha projekta su potpuno usklađivanje zakonodavstva RH sa zakonodavstvom EU, učinkovita provedba istog u praksi, usvajanje i provedba najviših standarda na području zaštite osobnih podataka, osposobljavanje stručnog kadra, te opremanje Agencije s najsuvremenijom informatičkom i drugom opremom.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.080.000 €, od kojih su 1.897.500 € bezpovratna sredstva EU. Projekt će se realizirati putem twinninga i nabave opreme.

Twinning Projekt

HR/2007/IB/JH/02

Na ovom projektu Agencija za zaštitu osobnih podataka koristi stručno vodstvo Kraljevine Španjolske na području zaštite podataka u svrhu uspostavljanja institucionalnog okvira koji će se nositi sa svim zahtjevima zajedničke politike zaštite podataka, posebice Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca glede obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Jedan od ciljeva će također biti usklađivanje sa acquisom Europske unije.

Ciljevi projekta:
Opći cilj projekta jest jačanje savjetodavne i nadzorne uloge Agencije za zaštitu osobnih podataka. Ovaj se projekt sastoji od dvije komponente. Prva se komponenta bavi pravnim aspektima, a druga informacijskom zaštitom.

Specifični ciljevi projekta su sljedeći: Komponenta I (Pravna):

• Usklađivanje Zakona o zaštiti osobnih podataka sa Direktivom 95/46/EZ

•Revizija i izmjene Zakona o zaštiti osobnih podataka s ciljem usklađivanja spomenutog sa pravnom stečevinom Europske unije na području zaštite podataka. Unaprjeđenje zakona i podzakonskih akata

 • Primjena zakona iz područja zaštite podataka, te politike provedbe i nadzora u skladu sa izmjenama Zakona o zaštiti osobnih podataka. • Uspostavljanje funkcije povjerenika za zaštitu podataka

• Organiziranje kampanja osvješćivanja javnosti na temu zaštite podataka kao temeljnog prava. Održavanje obuke dionika i predstavnika civilnog društva na području zaštite podataka

• Analiza zaštite podataka u državnoj upravi. Glavna mjerila u Komponenti I su:

• Konačni prijedlog usklađivanja Zakona o zaštiti osobnih podataka sa europskom pravnom stečevinom na području zaštite podataka. • Preporuke i pravila za usklađivanje hrvatskog zakonodavstva.Obučavanje osoblja.

• Preporuke za poboljšavanje propisa vezanih uz provedbu

• Plan za uspostavljanje funkcije povjerenika za zaštitu podataka

• Analiza zakona vezanih uz javne službe. Uprave unutar Ministarstva unutarnjih poslova. • Kampanje osvješćivanja javnost i voditelja zbirki osobnih podataka na temu zaštite podataka

• Obuka osoblja u različitim područjima. Komponenta II (Zaštita informacija): Primjena ISO 27001 na sustav zaštite informacija

• Izrada nacrta izvješća o nedostatcima i potrebama u IT sektoru. Izrada nacrta IT strategije i Akcijskog plana. • Primjena modela zaštite

• Davanje preporuka za poboljšanje tehničkog sustava s ciljem praćenja IT razvoja. Glavna mjerila u Komponenti II su: • Izvješća o nedostatcima i potrebama u IT sektoru

• IT Strategija i Akcijski plan

• Politika sigurnosti informacija

• Preporuke za poboljšanje tehničkog sustava

Partneri projekta – Zemlja članica Europske unije • Agencija za zaštitu podataka, Španjolska • FIIAPP, Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Madrid, Spain Partneri projekta - Hrvatska • Agencija za zaštitu osobnih podataka • Središnja Agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije (SAFU) Trajanje i financiranje Vrijednost projekta je ukupno € 1.347.762, 90.

Aktivnosti su započele u kolovozu 2010 i trajale 22 mjeseca. Projekt je financiran sredstvima iz programa IPA. Ovaj projekt financira Europska unija

Za više informacija: • Agencija za zaštitu osobnih podataka Martićeva14 HR-10000 Zagreb tel: + (385) 1 4609 000 fax: + (385)1 4609 099

email: azop@azop.hr web: www.azop.hr

• Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa Europske unije

Ulica Grada Vukovara 284 HR-10000 Zagreb tel: + (385) 1 4591 245 fax: + (385) 1 4591 075 web: www.safu.hr

• Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj Trg žrtava fašizma 6 HR-10000 Zagreb tel: + (385) 1 4896 500 fax: + (385) 1 4896 555 email: delegation-croatia@ec.europa.eu web: www.delhrv.ec.europa.eu

 
 
  Natrag