Leonardo da Vinci 2010


Leonardo da Vinci 2010


Program za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) program je Europske zajednice usmjeren na sve razine obrazovanja i stručnog usavršavanja. Pod pojmom cjeloživotnog učenja podrazumijevaju se sve aktivnosti vezane za učenje tijekom cijelog života, a s ciljem unaprjeđenja znanja, vještina i sposobnosti. Program pokriva razdoblje od 2007. do 2013. godine a za njegovu provedbu na europskoj razini za navedeno razdoblje izdvojeno je 6.9 milijardi eura, što ga čini najvećim europskim programom u području obrazovanja. Cilj Programa je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja s održivim gospodarskim razvojem, jačom društvenom kohezijom, te povećati broj kvalitetnih radnih mjesta za svoje građane. U svrhu postizanja tih ciljeva, Program potiče razmjenu i suradnju između obrazovnih ustanova, individualnu mobilnost učenika/studenata te obrazovnih stručnjaka, kao i usavršavanje u strukovnim područjima, što je istovremeno i priprema sudionika za uspješno sudjelovanje na europskom tržištu rada.

Agencija za zaštitu osobnih podataka prijavila je 2010. godine projekt pod nazivom: "Perception of the data protection and privacy issues by children and youth". Projektu je odobrena financijska potpora u iznosu od 14.000,00 eura, za ostvarenje najmanje 12 međunarodnih mobilnosti. Države partneri na ovom projektu su Mađarska i Poljska, koja je ujedno i koordinator projekta.

Jedna od glavnih zadaća tijela za zaštitu osobnih podataka je informativna i edukativna aktivnost koja bi posebno trebala biti usmjerena prema djeci i mladeži koja imaju malo saznanja kako štititi svoje podatke i privatnost, posebice dok koriste nove tehnologije (internet, mobiteli, društvene mreže). Iz svega toga proizlazi svrha ovog, možemo slobodno reći, pionirskog projekta na ovim prostorima, a ona je provođenje detaljnih istraživanja kako bi se otkrio stupanj spoznaje o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost od strane djece i mladeži.

Prikupljene informacije će prvenstveno koristiti tijelima za zaštitu osobnih podataka u ostvarivanju njihove edukacijske uloge, te će potom slijediti, jednako tako važna, distribucija prikupljenih saznanja prema ostalim adresatima navedenog projekta: vladina tijela i nevladine udruge, institucije uključene u obrazovanje i osposobljavanje, predstavnici sektora novih tehnologija itd., a sve s ciljem podizanja razine svijesti i edukacije među djecom i mladeži u tako osjetljivom području kao što je zaštita osobnih podataka i prava na privatnost.

Tijekom 2012. godine Agencija je provela detaljno istraživanje o percepciji zaštite osobnih podataka i privatnosti djece i mladih na internetu u kojem su, popunjavajući ankete o navikama na internetu, sudjelovali učenici osnovnih i srednjih škola unutar RH. Istraživanje je polučilo negativne rezultate u smislu osviještenosti ciljane skupine (učenika osnovnih i srednjih škola) o problemu privatnosti i zaštite osobnih podataka na internetu (više o istraživanju i rezultatima možete naći ispod)

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag