Rješenja agencije

Rješenja agencije

Videonadzor dvorišta nekretnine u suvlasništvu

9. 06. 2019 Opširnije

Videonadzor u stambenoj zgradi

9. 06. 2019 Opširnije

Nezakonita obrada osobnih podataka suvlasnika poslovne zgrade

7. 06. 2019 Opširnije

Zahtjev za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe

7. 06. 2019 Opširnije

Objava osobnih podataka u javno dostupnom imeniku

7. 06. 2019 Opširnije

Zaštita osobnih podataka zaposlenika

7. 06. 2019 Opširnije

Objava osobnih podataka u elektroničkoj medijskoj publikaciji Udruge

7. 06. 2019 Opširnije

Objava osobnih podataka na internetskoj stranici

7. 06. 2019 Opširnije

Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika

6. 10. 2016

Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika

Opširnije

Zaštita privatnosti korisnika usluga

25. 07. 2016

U Agenciji je zaprimljen zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj u bitnome navodi kako  zaprima telefonske pozive od agencije za naplatu potraživanja a vezano za nepodmirena dugovanja prema operatoru.
S time u vezi Agencija je odbila zahtjev podnositelja u dijelu u kojem se podnositelj poziva na uznemiravanje putem telefona budući da u tom dijelu Agencija nije nadležna za postupanje.
S druge strane, Agencija je utvrdila da je operator postupao netransparentno, nedosljedno i nefunkcionalno što je dovelo do pravne nesigurnosti u pogledu disponiranja sa osobnim podacima podnositelja budući da je operator istodobno prosljeđivao osobne podatke podnositelja različitim pravnim subjektima u istu svrhu.

Opširnije