Rješenja agencije

Rješenja agencije

Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika

6. 10. 2016

Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika

Opširnije

Zaštita privatnosti korisnika usluga

25. 07. 2016

U Agenciji je zaprimljen zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj u bitnome navodi kako  zaprima telefonske pozive od agencije za naplatu potraživanja a vezano za nepodmirena dugovanja prema operatoru.
S time u vezi Agencija je odbila zahtjev podnositelja u dijelu u kojem se podnositelj poziva na uznemiravanje putem telefona budući da u tom dijelu Agencija nije nadležna za postupanje.
S druge strane, Agencija je utvrdila da je operator postupao netransparentno, nedosljedno i nefunkcionalno što je dovelo do pravne nesigurnosti u pogledu disponiranja sa osobnim podacima podnositelja budući da je operator istodobno prosljeđivao osobne podatke podnositelja različitim pravnim subjektima u istu svrhu.

Opširnije

Zaštita privatnosti na radnom mjestu

25. 07. 2016

Agencija je po službenoj dužnosti a temeljem obavijesti nadležnog državnog tijela donijela Rješenje kojim je zabranila poligrafsko ispitivanje radnika od strane poslodavca te je naložila brisanje osobnih podataka prikupljenih poligrafskim ispitivanjem.
U ovoj upravnoj stvari utvrđeno je da se radi o grubom, neopravdanom i neprimjerenom zadiranju u privatnost radnika pri čemu je naznačeno da se provjera lojalnosti radnika može postići manje invazivnom metodom obrade osobnih podataka.

Opširnije

Zaštita privatnosti djece u vrtićima

25. 07. 2016

Agencija je postupajući po službenoj dužnosti došla do saznanja da je Dječji vrtić na svojim internetskim stranicama objavio Konačnu listu za upis djece u vrtić da imenom, prezimenom i datumom rođenja.

Opširnije

Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja

30. 09. 2015

Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja

Opširnije

Zlouporaba osobnih podataka djece

18. 12. 2014

Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava od majke dvoje maloljetne djece u kojem je navedeno da je škola koju pohađaju poslala obavijest o tome da njena djeca nemaju pravo na besplatan školski prijevoz trećim osobama.
U ovoj upravnoj stvari doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da je zahtjev osnovan. Obradom osobnih podataka maloljetne djece podnositeljice zahtjeva došlo je do povrede prava na zaštitu osobnih podataka na način da su njihovi  osobni podaci nezakonito proslijeđeni trećim osobama.
S time u vezi podnositeljica zahtjeva može pravo na naknadu štete ostvariti tužbom pred sudom opće nadležnosti.

Opširnije

Nezakonito ustupanje zbirki osobnih podataka

18. 12. 2014

Agencija je zaprimila je upit vezan uz prodaju ilegalnih baza podataka s e-mail adresama koje posjeduje trgovačko društvo G. novim hrvatskim kompanijama koje se tim bazama potom koriste u svrhe slanja newslettera.

S obzirom da u postupku nije utvrđeno postojanje zakonite svrhe, a niti valjane pravne osnove temeljem koje bi se koristile i distribuirale privatne e-mail adrese fizičkih osoba od strane trgovačkog društva G., Agencija je donijela rješenje kojim se zabranjuje daljnje obrađivanje osobnih podataka te se nalaže brisanje osobnih podataka prikupljenih bez pravne osnove.

Opširnije

Obrada osjetljivih podataka

18. 12. 2014

Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem  podnositeljica navodi kako je njezin suprug zatražio od bolnice medicinsku dokumentaciju za sina, te da mu je uz sinovu dokumentaciju dostavljena i  medicinska dokumentacija supruge bez njezinog pristanka.
U ovoj upravnoj stvari doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da je zahtjev podnositeljice osnovan.
U provedenom postupku utvrđeno je da bolnica kao voditelj zbirke osobnih podataka nije odgovarajuće zaštitila medicinsku dokumentaciju pacijenata koja sadrži osobne podatke pacijenata, kao i posebnu kategoriju osobnih podataka (podatke o zdravlju).

Opširnije

Zamjena identiteta

17. 12. 2014 Opširnije