Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika


Neovlašteno prosljeđivanje osobnih podataka radnika


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj navodi  kako je njegov  poslodavac knjižnica R. proslijedila  fakultetu F. njegove osobne podatke i i to: OIB, trajanje bolovanja, razlog bolovanja, presliku ugovora o radu sa poslodavcem i presliku tužbe koju je podnositelj zahtjeva predao Općinskom sudu radi naknade štete.

Postupajući prema predmetnom zahtjevu, Agencija je utvrdila da je obradom osobnih podataka podnositelja zahtjeva od strane knjižnice R. na način da su njegovi osobni podaci proslijeđeni fakultetu F. bez njegovog znanja i privole, došlo do povrede Zakona o zaštiti osobnih podataka.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag