Objava osobnih podataka na internetskoj stranici


Objava osobnih podataka na internetskoj stranici


7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je zahtjev za  utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj zahtjeva navodi da je na Internetu formirana stranica na kojoj je napisano da su dokumenti koji su objavljeni temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostupni svima da se vidi kako se troše proračunski novci, a dokumenti se odnose na određene osobe, konkretno podnositelj zahtjeva navodi da postoji cijeli niz dokumenata odnosnih na plaću, školovanje i putne troškove, a dobiveni su temeljem Zahtjeva za pravo na pristup informacijama. Podnositelj zahtjeva navodi da mu je objavom dokumenata povrijeđena privatnost i narušen ugled. Zahtjev nije osnovan.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag