Objava osobnih podataka na službenoj internetskoj stranici doma zdravlja


Objava osobnih podataka na službenoj internetskoj stranici doma zdravlja


6.4.2020.

Agencija je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava u kojem podnositeljica navodi da su je objavom njezinih osobnih podataka na web stranici jednog doma zdravlja došlo do povrede njezinog prava na zaštitu osobnih podataka. Dom zdravlja u svom očitovanju navodi da je kao proračunski obveznik obvezan sukladno članku 12. stavku 5. Zakona o proračunu i članka 27. Pravilnika o financijskom  računovodstvu objaviti godišnje financijske  izvještaje  na svojim internetskim stranicama  najkasnije u roku od 8 dana od dana predaje.

Agencija je utvrdila da je Dom zdravlja imao pravnu osnovu za objavu navedenog dokumenta na web stranici, međutim ne postoji pravna osnova i zakonita svrha za objavu osobnih podataka podnositeljice zahtjeva kao i svih drugih fizičkih osoba s kojima predmetni Dom zdravlja vodi sudske sporove te je time došlo do objave osobnih podataka bez zakonite osnove protivno članku 5., 6. i 25. Opće uredbe o zaštiti podataka.  Agencija je naložila Domu zdravlja kao voditelju obrade da prilikom obrade osobnih podataka koje obrađuje i objavljuje u dokumentima postupa  u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, da briše osobne podatke podnositeljice zahtjeva i svih drugih osoba koji su navedeni u predmetnom dokumentu u skladu sa člankom 17. stavkom 1 (d) i da poduzme odgovarajuće mjere zaštite osobnih podataka kako dokument ne bi bio dostupan  pretragom putem Google tražilice.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag