Objava osobnih podataka u elektroničkoj medijskoj publikaciji Udruge


Objava osobnih podataka u elektroničkoj medijskoj publikaciji Udruge


7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu Agencija) zaprimila je dana 26. studenog 2018. godine zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je Udruga xy na svojoj elektroničkoj medijskoj publikaciji kao voditelj obrade dana 20. studenog 2018. godine objavila medijski članak o xy, te je čitateljima priložila i tužbu tekstu koju je podnositelj zahtjeva podnio preko svog punomoćnika nadležnom sudu iz kojih su vidljivi osobni podaci podnositelja zahtjeva, konkretnije ime i prezime, mjesto, adresa stanovanja i OIB, a iz objavljenih osobnih podataka se može utvrditi njegov identitet. Zahtjev je osnovan.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag