Objava osobnih podataka u javno dostupnom imeniku


Objava osobnih podataka u javno dostupnom imeniku


7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  zaprimila je 15. listopada 2018. godine zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositeljica zahtjeva navodi  da je Centar za socijalnu skrb donio rješenje o brisanju iz Imenika dadilja te da s danom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka još uvijek nije izvršeno brisanje njenih osobnih podataka iz javno dostupnog Imenika dadilja, iako je rješenje postalo pravomoćno. Podnositeljica u bitnom ističe kako su slijedom nepostupanja po pravomoćnom rješenju njeni osobni podaci i dalje vidljivi u javno dostupnom Imeniku dadilja, te da joj je slijedom navedenog povrijeđeno pravo na privatnost. Zahtjev nije osnovan.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag