Obrada osjetljivih podataka


Obrada osjetljivih podataka


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem  podnositeljica navodi kako je njezin suprug zatražio od bolnice medicinsku dokumentaciju za sina, te da mu je uz sinovu dokumentaciju dostavljena i  medicinska dokumentacija supruge bez njezinog pristanka.
U ovoj upravnoj stvari doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da je zahtjev podnositeljice osnovan.
U provedenom postupku utvrđeno je da bolnica kao voditelj zbirke osobnih podataka nije odgovarajuće zaštitila medicinsku dokumentaciju pacijenata koja sadrži osobne podatke pacijenata, kao i posebnu kategoriju osobnih podataka (podatke o zdravlju).

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag