Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja


Prosljeđivanje osobnih podataka agenciji za naplatu potraživanja


Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj navodi kako ga agencija za naplatu potraživanja kontaktira telefonski, pismima i SMS porukama u ime banke kojoj je navodno dužan određeni iznos.
U ovoj upravnoj stvari doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da je zahtjev neosnovan.
Provedenim ispitnim postupkom utvrđeno je da su agencija za naplatu potraživanja i banka sklopili ugovor o cesiji, kojim je banka prenijela agenciji svoja dospjela i nenaplaćena potraživanja, a sve sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag