Videonadzor dvorišta nekretnine u suvlasništvu


Videonadzor dvorišta nekretnine u suvlasništvu


7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je zaprimila zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojemu podnositelj zahtjeva navodi kako je na nekretnini koja je u suvlasništvu triju osoba postavljen videonadzorni sustav sa ukupno tri videokamere koje snimaju dvorište nekretnine u suvlasništvu, a čiji je većinski vlasnik podnositelj zahtjeva. Zahtjev je osnovan. U navedenom slučaju u primjeni je članak 31. stavak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, koji propisuje da je za postavljanje videonadzornog sustava na stambenim zgradama koje su u suvlasništvu potrebna 2/3 suglasnost suvlasnika, a koja se računa po suvlasničkim udjelima. U postupku je utvrđeno kako suvlasnici nisu imali potrebnu 2/3 suglasnost za obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora na predmetnoj nekretnini. Utvrđeno je da je podnositelj zahtjeva suvlasnik sa udjelom od 10/18 suvlasničkih dijelova, što u postotcima predstavlja udjel od 55.55%, a kako isti nije dao suglasnost za postavljanje videonadzornog sustava te iz tih razloga nisu bili ispunjeni uvjeti za postavljanje videonadzornog sustava i za zakonitu obradu osobnih podataka.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag