Zamjena identiteta


Zamjena identiteta


06. 02. 2017. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositelj navodi da je saznao kako je netko na prodajnom mjestu F. sklopio dva pretplatnička ugovora s društvom V. i kupio dva mobitela.

U postupku koji je provela Agencija utvrđeno je da se osobni podaci podnositelja zahtjeva evidentno razlikuju na  zahtjevima za zasnivanje pretplatničkog odnosa, ugovorima o kupnji  uređaja  uz obročnu otplatu i osobnoj iskaznici koja je priložena uz zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa od onih sadržanih u osobnoj iskaznici podnositelja zahtjeva koja je važila u trenutku zasnivanja spornog pretplatničkog odnosa. Nadalje, utvrđeno je da je od strane društva V., kao voditelja zbirki osobnih podataka i društva F.., kao izvršitelja obrade osobnih podataka došlo do povrede prava na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva, a sve iz razloga što prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga nije izvršena nedvojbena identifikacija i utvrđen identitet stvarnog korisnika usluge.

Agencija je zabranila društvu V. daljnju obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva u svrhu naplate dugovanja po zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa do utvrđenja stvarnog korisnika usluge. Privremeno rješenje-povreda prava na zaštitu osobnih podataka podnositelja zahtjeva prilikom sklapanja pretplatničkog odnosa

03. 02. 2017. Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za zaštitu prava u kojem podnositeljica zahtjeva opisuje svoj problem koji je imala  sa društvom S. E.. Naime, podnositeljica navodi da je u ovršnom postupku došlo do zamjene identiteta tako da je umjesto na račun osobe istog imena i prezimena, ali druge adrese prebivališta stavljena ovrha na njezin račun iz razloga što je u dokumentu navedenog  društva uz osobne podatke druge osobe stavljen njezin osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju provedenog postupka u ovoj upravnoj stvari nepobitno je utvrđeno  da je društvo S. E. d.o.o., obrađivalo osobne podatke podnositeljice zahtjeva točnije njezin OIB bez zakonske osnove umjesto osobnih podataka druge osobe istog imena i prezimena, ali drugog OIB-a i adrese stanovanja.

Agencija je zabranila društvu S. E. obradu osobnih podataka protivnu odredbama članka 6. i 7.  Zakona o zaštiti osobnih podataka te naložila društvu S. E. brisanje osobnih podataka podnositeljice zahtjeva. Rješenje-zamjena identiteta u ovršnom postupku, pogrešno uparivanje OIB-a

20. 05. 2016. Agencija je zaprimila zahtjev za zaštitu prava zakonskog zastupnika maloljetnog djeteta u kojem se navodi kako su tijekom 2015. godine na kućnu adresu i ime njegovog maloljetnog sina pristigla tri prijedloga za ovrhu zbog nepodmirenih dugovanja. U zahtjevu se također navodi kako je zbog greške u obradi osobnih podataka osobe pod istim imenom i prezimenom kao i maloljetnog djeteta, uparen OIB maloljetnog podnositelja zahtjeva.
Postupajući po predmetnom zahtjevu Agencija je donijela Rješenje o osnovanosti zahtjeva.
Utvrđeno je da voditelji zbirke osobnih podataka nisu vodili brigu o točnosti osobnih podataka, niti su uzeli u obzir da su u Rješenjima o ovrsi obrađivani osobni podaci maloljetne osobe koja nije korisnik usluga.
Takvim načinom postupanja od strane voditelja zbirki osobnih podataka došlo je do zamjene identiteta osoba istog imena i prezimena i time povrede odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka.
Slijedom navedenog, Agencija je zabranila voditeljima zbirki osobnih podataka (društvu V. O. d.o.o. i društvu Z. H. d.o.o. – P. Č.) daljnju obradu osobnih podataka maloljetnog podnositelja zahtjeva u svrhu naplate dugovanja i provođenja ovršnog postupka. Rješenje-zamjena identiteta maloljetnika

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag