Zahtjev za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe


Zahtjev za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe


7.6.2019.

Agencija za zaštitu osobnih podataka zaprimila je zahtjev za utvrđivanje povrede prava na zaštitu osobnih podataka u kojem podnositelj navodi da dopisom Veleučilišta nije postupljeno po njegovom traženju točnije po njegovom zahtjevu za pristup osobnim podacima temeljem članka 15. Opće uredbe o zaštiti podataka. Također navodi da dopis kojim je na njegov zahtjev odgovoreno nije donijela ovlaštena osoba točnije službenik za zaštitu podataka. Zahtjev je djelomično osnovan.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag