Zaštita privatnosti djece u vrtićima


Zaštita privatnosti djece u vrtićima


Agencija je postupajući po službenoj dužnosti došla do saznanja da je Dječji vrtić na svojim internetskim stranicama objavio Konačnu listu za upis djece u vrtić da imenom, prezimenom i datumom rođenja.
S time u vezi Agencija je utvrdila da je u tom slučaju došlo do nezakonite obrade osobnih podataka, te je Dječjem vrtiću naloženo uklanjanje predmetnih osobnih podataka.

  Preuzmite dokumente:
 
 
  Natrag